Технологи

Манай Монголын үндэсний “Бэйзмент” ХХК нь ямар нэг баталгаа, батлан даалт шаардахгүйгээр цементийн үйлдвэрийн 2-р шугамын технологийн шинэчлэлийг хийх төслийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийж, 1 сая тонн үйлдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай ил уурхайн машин механизмыг шинэчлэх, автомашин механизмын паркыг өргөтгөх, төмөр замын хангалтын асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэх зэрэг хэд хэдэн давуу талыг нь ТУЗ харгалзан үзэж, хөрөнгө оруулагч компаниар шалгаруулан 2011 оны 11-р сард гэрээг байгуулжээ.