Алсын хараа
Алсын хараа

Алсын хараа

Бид Монгол Улсын барилгын материал үйлдвэрлэлийн төв байна.

Эрхэм зорилго

Төр, Хувийн хэвшил, Ард түмний тэгш өмчлөлтэй, ил тод, цахим засаглалтай, нээлттэй хувьцаат компани болж, олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр шударга өрсөлдөн, баялаг бүтээнэ.

Үнэт зүйл

Манлайлал, хамтын хөгжил
Хариуцлага, ёс зүй
Найрсаг хүндэтгэлтэй
Шилдэг бүтээгдэхүүн
Шинэлэг үйлчилгээ

Баримтлах үндсэн зарчим

Хууль, Төр, Хүн, Чанар, Шударга өрсөлдөөнийг дээдэлнэ.

Уриа үг

Хөгжилд Хөтөл-нө

Зорилт

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний төрөл, чанарыг нэмэгдүүлж, компанийн үнэт баялаг болсон ажилчид, бэлтгэн нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчийн өгөөжийг өсгөнө.